Výrobky z diviny a hovädzieho mäsa

... s chuťou prírody

O nás

Prevádzkovateľom mäsovýroby CONTE je spoločnosť Biely potok a.s.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je chov raticovej zveri s veľmi hodnotným genofondom a vysokou trofejovou hodnotou na poľovnícke a chovateľské účely. Predmetom činnosti je aj spravovanie lesných pozemkov vo vlastníctve spoločnosti.

Mäsovýroba Conte je typickou malou výrobňou s nízkym počtom zamestnancov schopnou flexibilne reagovať na potreby trhu a udržať si nadštandardnú kvalitu.

Výrobky značky Conte sú vyrábané výhradne z mäsa z vlastného voľného chovu hovädzieho dobytka a diviny s využitím najmodernejších technológií, avšak so zachovaním tradícií poctivého remesla.

Našim cieľom a základným mottom je prvom rade vysoká kvalita ponúkaných výrobkov. Počnúc najvyššou akosťou vstupných surovín naprieč celým výrobným procesom za prísneho dodržiavania tých najvyšších hygienických a bezpečnostných štandardov až po Váš finálny labužnícky zážitok . Po technologickej stránke je mäsovýroba na maximálnej úrovni, čo súvisí s jej základným nastavením. Nie je možné dosiahnuť absolútnu kvalitu na technologicky zastaralých strojoch.

Cieľovou skupinou pre značku Conte sú zákazníci, ktorí majú záujem o kvalitné, zdravé mäso a mäsové výrobky s čitateľným pôvodom.

Prehrať video